Geschiedenis Wijngaard Zonnestraal

Net als de wijnbouw in Nederland kent landgoed Zonnestraal een interessante geschiedenis. Rond de jaren 20 van de vorige eeuw waren er namelijk veel diamantslijpers in Nederland die tuberculose (TBC) hadden, vermoedelijk veroorzaakt door het inhaleren van diamantstof. Het slijpen van diamanten geschiedde met diamant(gruis) in een tinnen kop, welke middels een koperen steeltje was verbonden aan de slijparm. De steeltjes van de tinnen kop braken met regelmaat af en het koper van de steel werd vervolgens verzameld en verkocht om zo drank te kunnen kopen. Een bestuurder van de vakbond zag echter een betere bestemming voor het geld, en besloot om een fonds op te zetten voor de zieke kameraden. Naast de inkomsten uit de verkoop van koperresten, werden er aanvullende inkomsten gegenereerd uit diamantgruis, wat na het slijpproces ook verzameld kon worden. Het doel van het fonds? Het realiseren van project Zonnestraal, een landgoed met TBC-sanatorium voor diamantslijpers in het Loosdrechtse Bos.

Grondlegger Wijngaard Zonnestraal

Na de oorlog bleek het sanatorium niet meer nodig als gevolg van medische vooruitgangen en werd Zonnestraal omgedoopt tot een algemeen ziekenhuis. In 1999 verloor het ook deze functie en raakte het langzaam in verval. Inmiddels is het gebouw op het landgoed gerestaureerd en wordt er hard gewerkt aan het optimaal benutten van de beschikbare ruimte. Eén van de initiatieven, ingezet door wijlen Alfred Visser, is het cultiveren van druiven voor de productie van Nederlandse wijnen van topkwaliteit. Hij is daarmee grondlegger van Wijngaard Zonnestraal, een diamant in wording die dicht bij de geschiedenis wil blijven staan. Dit initiatief vinden wij prachtig, en precies daarom willen wij doorgang geven aan de wijngaard.

De geschiedenis van Wijngaard Zonnestraal zou niet compleet zijn zonder stil te staan bij het werk van haar grondlegger, wijlen Alfred Visser. Alfred groeide op in Hilversum en verhuisde later naar Canada om daar 40 jaar te wonen. Hij runde hier meerdere restaurants en kwam in aanraking met verschillende wijngaarden. Alfred vertelde de nieuwe eigenaren dat hij op zijn KLM terugvlucht naar Nederland een Nederlandse wijn geserveerd kreeg. Dit zette hem als wijnliefhebber aan het denken. Met goede moed besloot hij uit deze gedachte om een wijngaard op Nederlandse bodem te beginnen, om zo zijn passie voor wijn te verwezenlijken en een bijzondere invulling aan zijn pensioen te geven. De volkstuinen op Landgoed Zonnestraal zouden de ideale plek zijn, en werden in 2014 omgeploegd om 300 wijnstokken te kunnen plaatsen. Met zijn charisma en enorme drive wist Alfred vele vrijwilligers aan de wijngaard te binden. Een jaar later werden er 3.000 wijnstokken geplant en in 2016 werd de volgende mijlpaal bereikt: de productie van de eerste Zonnestraal wijn.

Toen Alfred op doktersadvies minder op de wijngaard ging werken, zocht hij naar mogelijkheden om toch doorgang te blijven geven aan zijn droom. Na een kennismaking met verschillende bevlogen ondernemers uit de regio werd besloten een samenwerking aan te gaan, waarbij zij gedurende 3 jaar de fijne kneepjes van het vak zouden leren om zo in het productieproces te groeien. Alfred heeft het einde van deze samenwerking niet gezien, hij kwam te overlijden in februari 2021. Toch zal zijn werk voortgezet worden, en de oorsprong van Gooise wijn zal voorgoed met zijn naam verbonden worden. Wij zijn er trots op zijn –en nu ook onze- droom samen met de vrijwilligers verder te verwezenlijken en het Gooi op de kaart te zetten als Nederlandse wijnregio.